Back to Question Center
0

Trong tâm trạng!

1 answers:

. In the Mood!

Có hình ảnh làm cho tôi luôn thình lình trước mặt tôi, thúc đẩy sự sáng tạo của tôi.

Tôi đã sống với một bảng pin linen 2 x 3 trong văn phòng của tôi quá lâu và không bao giờ có đủ chỗ để sắp xếp tất cả những gì truyền cảm hứng cho tôi.

Để có tất cả các ý tưởng và cảm hứng của bạn trước mặt bạn, không chỉ giúp tạo ra nhiều ý tưởng sáng tạo mà xoáy trong đầu của bạn, nó cũng là một cách để thể hiện những gì bạn muốn. hình dung tôi có thể mạnh mẽ!


April 25, 2018